Πολιτική απορρήτου 

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να το προστατεύουμε μέσω της συμμόρφωσής μας με την παρούσα πολιτική απορρήτου (“Πολιτική”). Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τα είδη των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς ή που ενδέχεται να παρέχετε (“Προσωπικές πληροφορίες”) στην ιστοσελίδα ipath2upskilling.net (“Ιστοσελίδα” ή “Υπηρεσία”) και σε οποιοδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες της (συλλογικά, “Υπηρεσίες”), καθώς και τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και αποκάλυψη αυτών των Προσωπικών πληροφοριών. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές και να τις ενημερώνετε.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου (“Διαχειριστής”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Εάν συνάπτετε την παρούσα συμφωνία εκ μέρους μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στην παρούσα συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχθείτε την παρούσα συμφωνία και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Πολιτικής. 

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των δεδομένων των πελατών και, ως εκ τούτου, εφαρμόζουμε την πολιτική της μη καταγραφής. Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε μόνο ελάχιστα δεδομένα χρηστών, μόνο όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τη διατήρηση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται με άλλο τρόπο που θα μπορούσε να ταυτοποιήσει οποιονδήποτε συγκεκριμένο χρήστη του συστήματος.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία κάποιος θα μπορούσε να σας αναγνωρίσει ως συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο άτομο. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που μας παρέχετε εν γνώσει σας όταν δημιουργείτε λογαριασμό ή όταν συμπληρώνετε οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές φόρμες στον Ιστότοπο. Όταν απαιτείται, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν βασικές προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, χώρα διαμονής κ.λπ.).

Ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε προέρχονται απευθείας από εσάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων και τους συνεργάτες μας για κοινή εμπορική προώθηση.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να μην υποβάλλετε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετών έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε να διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες του παιδιού αυτού από τις Υπηρεσίες μας.

Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους και να συμβάλλουν στην επιβολή της παρούσας Πολιτικής, δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών χωρίς την άδειά τους. Ζητάμε επίσης από όλους τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες που επιβλέπουν τη φροντίδα των παιδιών να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους έχουν λάβει οδηγίες να μη δίνουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά τους.

Χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται

Ενεργούμε ως ελεγκτές και εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων όταν χειριζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες, εκτός εάν έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μαζί σας, οπότε εσείς θα είστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εμείς ο εκτελών της επεξεργασίας δεδομένων.

Ο ρόλος μας μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά τις Προσωπικές Πληροφορίες. Ενεργούμε υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων όταν σας ζητάμε να υποβάλλετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, επειδή εμείς καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών.

Ενεργούμε με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων σε περιπτώσεις που υποβάλλετε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Δεν είμαστε κύριοι, δεν ελέγχουμε ούτε λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τις υποβληθείσες Προσωπικές Πληροφορίες και οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Χρήστης που παρέχει Προσωπικές Πληροφορίες ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Για να καταστήσουμε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες διαθέσιμες σε εσάς ή για να ανταποκριθούμε σε κάποια νομική υποχρέωση, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες. Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών χρηστών
  • Να διαχειρίζεστε και να λειτουργείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, από το πού βρίσκεστε στον κόσμο και αν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς- (ii) η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας μαζί σας και/ή για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις της- (iii) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειστε- (iv) η επεξεργασία σχετίζεται με καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί- (v) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο μέρος.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες μπορεί να μας επιτραπεί να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες έως ότου αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία μέσω της εξαίρεσης, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστούμε τη συγκατάθεση ή οποιαδήποτε άλλη από τις νομικές βάσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή προσωπικών πληροφοριών αποτελεί νομοθετική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Διαχείριση πληροφοριών

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς. Οι Προσωπικές πληροφορίες που μπορείτε να διαγράψετε ενδέχεται να αλλάξουν καθώς αλλάζουν ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες. Όταν διαγράφετε Προσωπικές Πληροφορίες, ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο των μη αναθεωρημένων Προσωπικών Πληροφοριών στα αρχεία μας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας προς τις θυγατρικές και τους συνεργάτες μας και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Εάν θέλετε να διαγράψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες ή να διαγράψετε οριστικά τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο.

Αποκάλυψη πληροφοριών

Ανάλογα με τις ζητούμενες Υπηρεσίες ή όπως είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους συνεργάτες μας, τις συμβεβλημένες εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών (συλλογικά, “Πάροχοι Υπηρεσιών”), στους οποίους βασιζόμαστε για να βοηθήσουμε στη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε εσάς και των οποίων οι πολιτικές απορρήτου είναι σύμφωνες με τις δικές μας ή οι οποίοι συμφωνούν να τηρούν τις πολιτικές μας όσον αφορά τις Προσωπικές Πληροφορίες. Δεν θα μοιραστούμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους και δεν θα μοιραστούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη.

Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες σας, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση υπηρεσιών εκ μέρους μας ή τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Στους παρόχους υπηρεσιών παρέχονται οι πληροφορίες που χρειάζονται μόνο για την εκτέλεση των καθορισμένων λειτουργιών τους και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε από τις παρεχόμενες πληροφορίες για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς.

Διατήρηση πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για όσο διάστημα παραμένει ενεργός ο λογαριασμός χρήστη σας, για την επιβολή των συμφωνιών μας, την επίλυση διαφορών και, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης, έως 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυχόν συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται ή ενσωματώνουν τις Προσωπικές σας Πληροφορίες αφού τις ενημερώσετε ή τις διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που θα σας ταυτοποιούσε προσωπικά. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, οι Προσωπικές Πληροφορίες διαγράφονται. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν μπορούν να εφαρμοστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Μην παρακολουθείτε σήματα

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν μια λειτουργία Do Not Track που σηματοδοτεί στους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθείται η διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Η παρακολούθηση δεν είναι το ίδιο με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με έναν ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή υπηρεσία καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου. Ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα περιήγησης επικοινωνούν το σήμα Do Not Track δεν είναι ακόμη ομοιόμορφος. Ως αποτέλεσμα, ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί ώστε να ερμηνεύουν ή να ανταποκρίνονται στα σήματα Do Not Track που επικοινωνούνται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ακόμα κι έτσι, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα σε όλη την παρούσα Πολιτική, περιορίζουμε τη χρήση και τη συλλογή των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

Χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα κουμπιά Facebook και Twitter, τα κουμπιά Share This κ.λπ. (συλλογικά, “Λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης”). Αυτές οι λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, τη σελίδα που επισκέπτεστε στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας και ενδέχεται να θέσουν ένα cookie για να επιτρέψουν τη σωστή λειτουργία των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα Χαρακτηριστικά Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης φιλοξενούνται είτε από τους αντίστοιχους παρόχους τους είτε απευθείας στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας. Η αλληλεπίδρασή σας με αυτές τις Λειτουργίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης διέπεται από την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων παρόχων τους.

Σύνδεσμοι σε άλλους πόρους

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες περιέχουν συνδέσμους προς άλλους πόρους που δεν ανήκουν ούτε ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των άλλων πόρων ή τρίτων μερών. Σας ενθαρρύνουμε να είστε ενήμεροι όταν φεύγετε από τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε πόρου που ενδέχεται να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

Ασφάλεια πληροφοριών

Ασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη των Προσωπικών Πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη φύλαξή μας. Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ασύρματου δικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Ως εκ τούτου, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας, (ii) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο όλων των πληροφοριών και των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών δεν μπορούν να διασφαλιστούν και (iii) οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να προβληθούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους από τρίτους, παρά τις καλύτερες προσπάθειες.

Καθώς η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει από την ασφάλεια της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και την ασφάλεια που χρησιμοποιείτε για την προστασία των διαπιστευτηρίων σας, παρακαλούμε να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών των πληροφοριών.

Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι η ασφάλεια του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών έχει παραβιαστεί ή ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες των Χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε άσχετους τρίτους ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε εύλογα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της υποβολής εκθέσεων, καθώς και της κοινοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα επηρεαζόμενα άτομα, εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Όταν το κάνουμε, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, θα σας στείλουμε ένα email για να σας ειδοποιήσουμε. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους κατά την κρίση μας, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής (ή άλλης πράξης που θα καθοριστεί εκείνη τη στιγμή) θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με τρόπο ουσιωδώς διαφορετικό από αυτόν που αναφερόταν κατά τη στιγμή της συλλογής των Προσωπικών σας Πληροφοριών.

Αποδοχή της παρούσας πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και την υποβολή των πληροφοριών σας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:https://ipath2upskilling.net/contact-us/

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα παράπονα και τις διαφωνίες και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να τιμήσουμε την επιθυμία σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Ιούλιο 29, 2021

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.