Σχετικά με την πλατφόρμα

Η πλατφόρμα Ipath2Upskilling έχει σχεδιαστεί τόσο για ενήλικες εκπαιδευόμενους όσο και για εκπαιδευτές ενηλίκων. Μέσω της πλατφόρμας, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδρομές επιμόρφωσης σε ένα ευέλικτο και εξατομικευμένο περιβάλλον, με την καθοδήγηση επαγγελματιών εκπαιδευτών, μεντόρων, προπονητών και συμβούλων από διάφορες χώρες, προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, από την άλλη πλευρά, θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους και να δημιουργούν ειδικές διαδρομές για την επιμόρφωσή τους- θα είναι επίσης σε θέση να δημιουργούν δίκτυα, συνεργασίες, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να προβλέπουν τις αλλαγές των δεξιοτήτων, να συμμετέχουν σε κοινές δράσεις και να είναι ορατοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η καινοτομία αυτής της πλατφόρμας έγκειται στην πληρότητα των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων, τα οποία περιλαμβάνουν, όλα σε ένα μέρος, σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση, εξατομικευμένη καθοδήγηση, πρόσβαση σε ανοικτούς πόρους και κέντρα κατάρτισης, διευκολύνοντας τους εκπαιδευόμενους να βρουν την καλύτερη λύση για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Χαρακτηριστικά πλατφόρμας

Contact us

Just submit your details and we’ll be in touch shortly. 

    I agree with storage and handling of my data by this website.
    This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.